Beheerstichting Sportcomplex Almere Oost (BSAO)

Home

Sporthal Raggers (in Almere Parkwijk) is de thuishaven van:

De SSF—voluit ‘Stichting Sportaccommodaties Flevoland’—is de eigenaar van Sporthal Raggers. De BSAO—Beheerstichting Sportcomplex Almere Oost—exploiteert het sportcomplex.

De BSAO is opgericht in 1993. Formeel huurt de BSAO het sportcomplex van de SSF en vervolgens verhuurt de BSAO de ruimten aan de gebruikende verenigingen zoals BVA, TSA en aan de afdeling Onderwijs van de Gemeente Almere. In dit kader is het wellicht van belang te vermelden dat de kantine in het sportcomplex formeel valt onder de BSAO.

Aan het oprichten van de stichting lagen, in samenhang met de SSF, juridische, financiële en fiscale overwegingen ten grondslag.